KOLEKTÍVNE KRÚŽKY A AKTIVITY VRÁMCI ŠKOLNÉHO
Angličtina

V časovo vymedzenom priestore deti komunikujú výhradne anglicky prostredníctvom lektorky z jazykovej školy Mortimer.

Malý záhradník

Pre deti je k dispozícii BIO záhradka, o ktorú sa budú s pani učiteľkami starať a vypestujú si vlastnú zeleninu. Aj to je jedna z ciest ako podporiť u deti pozitívny vzťah k životnému prostrediu.

Divadlo

Pravidelne navštevujeme bábkové divadlo v Košiciach a tiež pozývame rôzne divadlá k nám do materskej školy.

Depistáž predškolskej zrelosti

Depistáž realizuje odborník z CPPPaP na základe žiadosti MŠ priamo v MŠ.

 
NADŠTANDARDNÉ KRÚŽKY
Detská gymnastika

Deti navštevujú raz do týždňa FamilyGym Oáza, kde prebieha hodina gymnastiky pod vedením skúseného trénera.

Tanečný krúžok

Krúžok prebieha v MŠ pod vedením skúsenej učiteľky tanca. Pravidelne sa nacvičuje tanečný program pre rodičov.

Logopédia

Prebieha v malých skupinách pod vedením logopedičky.

Plávanie
Korčuľovanie
Lyžiarsky výcvik

Nadštandardné krúžky sú spoplatnené mimo školného poplatku. Prebiehajú iba pri určitom počte prihlásených detí.