Deti 2-3 rokov
Celodenná starostlivosť310 €/mesiac
Poldenná starostlivosť260 €/mesiac
Strava (raňajky, desiata, obed, olovrant)3,15 €/deň
Zápisné (jednorázový poplatok)50
Deti 3-6 rokov

Celodenná starostlivosť200 €/mesiac
Poldenná starostlivosť150 €/mesiac
Strava (raňajky, desiata, obed, olovrant)3,15 €/deň
Hodinová starostlivosť4 €/hodina
Zápisné (jednorázový poplatok)50