Deti 2-3 rokov
Celodenná starostlivosť340 €/mesiac
Poldenná starostlivosť300 €/mesiac
Strava (raňajky, desiata, obed, olovrant)3,15 €/deň
Zápisné (jednorázový poplatok)50
Deti 3-6 rokov

Celodenná starostlivosť230 €/mesiac
Poldenná starostlivosť190 €/mesiac
Strava (raňajky, desiata, obed, olovrant)3,15 €/deň
Hodinová starostlivosť5 €/hodina
Zápisné (jednorázový poplatok)50

  • king crab atl
  • king crab menu
  • ffxiv kholusian king crab