Sme súkromná materská škola, ktorá sa nachádza v príjemnom prostredí rodinného domu v centre mesta s vlastným ohradeným dvorom. Má moderné vybavenie, učebné pomôcky a kvalitný didaktický materiál na rozvoj a rozšírenie detského talent. Celý pobyt v našej materskej škole sa nesie v príjemnej rodinnej atmosfére.

Prostredníctvom tvorivých aktivít sa zameriavame na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa. V našej práci s deťmi uprednostňujeme moderné trendy v oblasti klasického vzdelávania a výchovy a preferujeme zážitkové učenie. Do edukačného procesu zaraďujeme aj prvky Montessori pedagogiky.

Taktiež ponúkame výučbu angličtiny, ale pri komunikácii uprednostňujeme rodný jazyk. Avšak vnímame dôležitosť angličtiny v modernom svete a preto ponúkame deťom výuku anglického jazyka vedenú profesionálnou lektorkou.

Naša materská škola je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a preto neoddeliteľnou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu je štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie– ktorý rešpektuje predprimárne vzdelávanie.

Ak hľadáte pre svoje dieťa miesto, kde bude prijaté s láskou, kde môže zažiť nielen zábavu, ale zároveň objavovať a rozvíjať svoj talent formou hry, príďte k nám. Sme ochotní porozumieť záujmom a rešpektovať individuálne potreby Vášho dieťaťa.

Náš tím

O Vaše ratolesti sa u nás starajú kvalifikovaní pedagógovia, ktorí majú odborné skúsenosti s deťmi, sú absolventi vysokých škôl. Pri práci s nimi využívajú metódy, ktoré podporujú zdravú sebadôveru, individualitu i sebavedomie.

Mgr. Radka Šolcová

riaditeľka a konateľka

Radka vyštudovala strednú a vysokú pedagogickú školu v Prešove.
Je mamičkou dvoch slečien Juliánky (10) a Lilianky (9) a syna Dominika (4).

Má 11 rokov odučených v materskej škole.
Úspešne ukončila Montessori kurz pod vedením Mgr. Márie Heveriovej.

Má vyštudovanú základnú umeleckú školu v odbore hra na klavír a výtvarná výchova.
Dlhé roky pôsobila vo folklórnom tanečnom a speváckom súbore.

Má rada cyklistiku, šport a psychologickú literatúru.
Zúčastnila sa aj kurzu anglického jazyka v jazykovej škole Mortimer.

Mgr. Martina Jevická

konateľka

Martina je mamou synčeka Lea (4) a Oskara (1) momentálne je na materskej dovolenke. Vyštudovala všeobecné gymnázium v Košiciach a vysokú školu pedagogickú v Prešove.

Pôsobila 10 rokov v košickom basketbalovom klube. Štyri roky bola členkou nezávislého divadla, kde pôsobila ako herečka, organizátorka detských podujatí a zároveň tvorila detské divadelné hry.

Má 8 rokov odučených v materskej škole. Úspešne ukončila kurz anglického jazyka. Organizuje akcie pre nepočujúce deti a venuje sa detským posunkovým kurzom.

Mgr. Tatiana Marcinová

učiteľka

Študovala na strednej súkromnej pedagogickej škole v Humennom. Neskôr jej cesty viedli na Prešovskú univerzitu v Prešove, kde sa vzdelávala v odbore učiteľstvo pre materské školy. Úspešné ukončila II. stupeň vysokoškolského vzdelania.

Už 9 rokov ovláda hru na klavír. Vo voľnom čase sa naďalej snaží vzdelávať. Absolvovala rôzne kurzy, ako napríklad: 
1. Montessori aktivity pre deti od troch rokov. 2.Diagnostika detskej kresby. 3.Logopedická chviľka v MŠ- rozvíjajúce aktivity . 4.Testy školskej zrelosti

Vo voľnom čase navštevuje prírodu a turisticky zaujímavé miesta. Najviac má rada chvíle prežité so svojou rodinou a priateľmi.

Františka Tažiková

učiteľka

Fany vyštudovala strednú súkromnú a sociálnu akadémiu v Košiciach.

Je mamkou dvoch chlapcov Gabriela (14) a Rolanda ( 6 ).

Tri roky pracovala v detských jasliach.

Pracovala v materskej škole Dneperská 8 v Košiciach.

Úspešne ukončila Montessori kurz pod vedením MVDr. Evy Štarkovej  a tiež kurz prvej pomoci zameraní na detský vek.

Má rada pobyt v prírode, psychologickú a pedagogickú literatúru.

Patrícia Taraseková

učiteľka

Má vyštudovanú Súkromnú strednú pedagogickú školu v Košiciach, odbor učiteľstvo v materských školách a vychovávateľstvo.

Má rada výzvy a nebojím sa nových vecí.
Medzi jej záľuby patrí hlavne starostlivosť o kone, dlhé prechádzky prírodou, spoznávanie nových miest či ľudí.
Miluje deti učiť formou prežívania, experimentovania a vlastných skúseností s danou témou.

Život by mal byť predsa hrou v každom veku.

Bc. Diana Čiderová

učiteľka

Diana vyštudovala Súkromnú strednú odbornú školu v odbore – Učiteľka v MŠ a vychovávateľka.
Aktívne sa venuje štúdiu psychológie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

V tomto odbore sa vo voľnom čase vzdelávala v rôznych oblastiach a to absolvovaním praxe v Súkromnej autistickej MŠ, či v Súkromnom centre Špeciálno- pedagogického poradenstva.
V oblasti psychológie absolvovala kurz “Baum test” ktorý je zameraný na diagnostiku a interpretáciu projektívneho testu.

Vo svojom voľnom čase sa venuje koňom, kde svoje vedomosti z psychológie túži pretaviť do praxe a to hypoterapie.

Galéria

Túto sekciu pripravujeme…

  • king crab atl
  • king crab menu
  • ffxiv kholusian king crab