Sme súkromná materská škola, ktorá sa nachádza v príjemnom prostredí rodinného domu v centre mesta s vlastným ohradeným dvorom. Má moderné vybavenie, učebné pomôcky a kvalitný didaktický materiál na rozvoj a rozšírenie detského talent. Celý pobyt v našej materskej škole sa nesie v príjemnej rodinnej atmosfére.

Prostredníctvom tvorivých aktivít sa zameriavame na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa. V našej práci s deťmi uprednostňujeme moderné trendy v oblasti klasického vzdelávania a výchovy a preferujeme zážitkové učenie. Do edukačného procesu zaraďujeme aj prvky Montessori pedagogiky.

Taktiež ponúkame výučbu angličtiny, ale pri komunikácii uprednostňujeme rodný jazyk. Avšak vnímame dôležitosť angličtiny v modernom svete a preto ponúkame deťom výuku anglického jazyka vedenú profesionálnou lektorkou.

Naša materská škola je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a preto neoddeliteľnou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu je štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie– ktorý rešpektuje predprimárne vzdelávanie.

Ak hľadáte pre svoje dieťa miesto, kde bude prijaté s láskou, kde môže zažiť nielen zábavu, ale zároveň objavovať a rozvíjať svoj talent formou hry, príďte k nám. Sme ochotní porozumieť záujmom a rešpektovať individuálne potreby Vášho dieťaťa.

Náš tím

O Vaše ratolesti sa u nás starajú kvalifikovaní pedagógovia, ktorí majú odborné skúsenosti s deťmi, sú absolventi vysokých škôl. Pri práci s nimi využívajú metódy, ktoré podporujú zdravú sebadôveru, individualitu i sebavedomie.

Mgr. Radka Šolcová

riaditeľka a konateľka

Radka vyštudovala strednú a vysokú pedagogickú školu v Prešove.
Je mamičkou dvoch slečien Juliánky (8) a Lilianky (7) a syna Dominika (2).

Má 9 rokov odučených v materskej škole.
Úspešne ukončila Montessori kurz pod vedením Mgr. Márie Heveriovej.

Má vyštudovanú základnú umeleckú školu v odbore hra na klavír a výtvarná výchova.
Dlhé roky pôsobila vo folklórnom tanečnom a speváckom súbore.

Má rada cyklistiku, šport a psychologickú literatúru.
Zúčastnila sa aj kurzu anglického jazyka v jazykovej škole Mortimer.

Mgr. Martina Jevická

konateľka

Martina je mamou synčeka Lea (2) a momentálne je na materskej dovolenke. Vyštudovala všeobecné gymnázium v Košiciach a vysokú školu pedagogickú v Prešove.

Pôsobila 10 rokov v košickom basketbalovom klube. Štyri roky bola členkou nezávislého divadla, kde pôsobila ako herečka, organizátorka detských podujatí a zároveň tvorila detské divadelné hry.

Má 8 rokov odučených v materskej škole. Úspešne ukončila kurz anglického jazyka. Organizuje akcie pre nepočujúce deti a venuje sa detským posunkovým kurzom.

Bc. Veronika Macháčková

učiteľka

Veronika vyštudovala strednú a vysokú pedagogickú školu v Prešove.

Aktívne sa venuje výtvarnej tvorbe pre deti. Má ukončenú ZUŠ v hre na klavír. Navštevovala latinsko-americké tance a taktiež úspešne ukončila kurz anglického jazyka. Okrem toho sa venovala poézii a próze pre deti a mládež.

Františka Tažiková

učiteľka

Fany vyštudovala strednú súkromnú a sociálnu akadémiu v Košiciach.

Je mamkou dvoch chlapcov Gabriela (14) a Rolanda ( 6 ).

Tri roky pracovala v detských jasliach.

Pracovala v materskej škole Dneperská 8 v Košiciach.

Úspešne ukončila Montessori kurz pod vedením MVDr. Evy Štarkovej  a tiež kurz prvej pomoci zameraní na detský vek.

Má rada pobyt v prírode, psychologickú a pedagogickú literatúru.

Bc. Ivana Dorová

učiteľka

Študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, odbor Predškolská a elementárna pedagogika, kde má ukončený I. stupeň vysokoškolského vzdelania.

Medzi jej záľuby patrí turistika, príroda, šport – lyžovanie. Rada číta knihy a cestujem.

Má rada zvieratá, dobré jedlo a pozitívne naladených ľudí.

Galéria

Túto sekciu pripravujeme …